+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

Obchodní podmínky

1. Čl. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.hamar.cz, jehož provozovatelem je:

Marie Haščáková, Bánov 697, 687 54 Bánov, IČ: 48488861, DIČ: CZ6855280608

zapsaná v živnostenském rejstříku v Uherském Brodě (dále jen "prodávající")

Číslo účtu: 162710515/0600

E-mail: hamar@hamar.cz  nebo  hamarbanov@gmail.com  

Tel:  777 228 815 nebo 777 228 819  viz. webové stránky www.hamar.cz - sekce kontakty

upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.

Kupující / podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, na vlastní účet a vlastní zodpovědnost. Produkty využívá k vlastnímu podnikání. Za podnikatele je pro účely ochrany spotřebitele považována také osoba, která jedná a uzavírá smlouvy jménem nebo na účet podnikatele.

Návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky. Kupující (spotřebitel) může využít též možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přes internetovou platformu ODR, kterou zřídila Evropská komise: ec.europa.eu/consumers/odr

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

2. Čl. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Čl. Ceny zboží a služeb

Ceny zboží a služeb, na stránkách provozovaných prodávajícím, jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH a všech zákonných poplatků. Cena zboží je vždy uváděna za 1 ks, není-li výslovně uvedeno jinak. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

V kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Ke kupní ceně bude účtováno dopravné v závislosti na tom, jaký druh dopravy si kupující před odesláním objednávky zvolí.

Náklady na dopravu a platbu se liší dle zvoleného způsobu přepravy a platby. Nelze zaslat nadměrné zásilky.

Zásilky do ostatních zemí EU i mimo ně nezasíláme.

Možnosti dopravy

V případě osobního odběru v provozovně prodávajícího v Bánově jsou náklady na dopravu 0,- Kč.

Česká pošta (balík Do ruky nebo Na poštu) – cena dopravy je 99,- Kč (max. hmotnost zásilky 31 kg, max. délka 200 cm)

Česká pošta – dobírka + 40,- Kč

pokud balíček objednaného zboží přesáhne váhu 31 Kg - bude rozdělen na více balíčků

GLS – cena dopravy je 99,- Kč (max. hmotnost zásilky 31 kg, max. délka 200 cm)

GLS – dobírka +40,- Kč

pokud balíček objednaného zboží přesáhne váhu 31 Kg - bude rozdělen na více balíčků

Pokud by zboží přesahovalo limity rozměrů a váhy dopravce, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne kupujícímu alternativní způsob dopravy.

Možnosti platby

Hotově – osobní odběr na základě předchozí objednávky (nelze platit kartou) – nejedná se o kamennou prodejnu

Dobírkou – platba dopravci hotově nebo kartou při převzetí zásilky

Bankovním převodem – platba na účet prodávajícího 162710515/0600

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky.

Platební kartou ONLINE - okamžitá platba ihned po odeslání objednávky v košíku kartou Visa a MasterCard.

Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo zaplacením dobírky při převzetí zboží kupujícím.

V případě, kdy se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. O požadavku zálohové platby bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Ceník přepravy a platební podmínky jsou blíže uvedeny na internetových stránkách prodávajícího.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Veškeré zboží nabízené v e-shopu je nové a je na něj poskytována záruční doba 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V této době je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, nedojde k uzavření smlouvy. Prodávající rovněž nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se oboustranně dohodnou jinak.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Veškeré nabízené náhradní díly jsou určeny k montáži pouze odborným servisem. V případě reklamace je vyžadováno potvrzení o odborné montáži příslušného servisu, případně výpis z diagnostiky vozidla. Náhradní díly se pravidelně dodávají bez návodu k montáži.

Nákupní doklad slouží zároveň jako záruční list. Kupující se stává vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Vzniklá Kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém systému prodejce. Na žádost kupujícího bude smlouva odeslána v elektronické podobě.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci. Za odlišnosti prezentovaných obrázků a videí na internetových stránkách oproti obrázkům a videím dodavatelů prodávajícího nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Obsah se mění dle aktuálního dění na trhu.

Náklady na přepravu zboží nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na internetových stránkách prodávajícího pod názvem „Dodací a platební podmínky“.

Při objednávkách vytvořených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno, pokud bude skladem, první, či druhý pracovní den. Přepravce obvykle doručí zásilku do druhého nebo třetího dne od expedice. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí, zákonnou evidencí pro daňové účely a platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, příjmení, dodací adresy, v případě firmy adresy fakturační, IČ, DIČ, podpisu, kontaktního telefonu a emailu).

Více informací je uvedeno na internetových stránkách prodejce pod názvem Ochrana osobních údajů.

6. Objednání

Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může kupující zboží prohlédnout. Nicméně zboží je možné si na základě domluvy vyzvednout i v provozovně v Bánově, viz. Dodací a platební podmínky.

Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové stránce www.hamar.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit a to kontaktováním naší společnosti telefonicky nebo e-mailem. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Objednávku lze tedy učinit:

· Online v internetovém obchodě Prodávajícího tlačítkem „Objednat s povinností platby“

  • Telefonicky na tel.: 777 228 815 (musí být písemně potvrzeno)
  • E-mailem:   hamar@hamar.cz nebo hamarbanov@gmail.com 

Při nákupu zboží je povinnost kupujícího poskytnout všechny informace potřebné k vyřízení objednávky správně a pravdivě.:

  • Jméno, Příjmení, dodací adresa (kupující / spotřebitel)

· Název firmy, jméno, příjmení, IČ, DIČ , fakturační a dodací adresa (kupující / podnikatel)

· Telefonní kontakt – důležitý pro přepravce a pro případné změny v objednávce

  • Kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
  • Doplňující údaje

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Před dokončením objednávky musí kupující ještě potvrdit, že se s těmito podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

7. Uzavření kupní smlouvy

Smlouvu s prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady však nejsou nad rámec Celkové ceny.

Kupní smlouvu může kupující uzavřít přijetím návrhu k uzavření smlouvy na E-shopu prodávajícího tak, že zboží nebo služby vloží do košíku a objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat její obsah, vložené údaje, konečnou cenu včetně DPH a všech poplatků za zvolený způsob dopravy a platby a může je před odesláním objednávky též měnit. Kupní smlouvu lze uzavřít i telefonicky nebo e-mailem s následným písemným potvrzením prodávajícího. Smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a spotřebitelem tzv. distančním způsobem (komunikací na dálku) upravuje Občanský zákoník v ust. § 1820 až 1840).

Smlouva s kupujícím vzniká závazným odesláním (dokončením) objednávky Kupujícím a jejím potvrzením Prodávajícím. Prodávající přijetí objednávky potvrdí neprodleně po obdržení objednávky informačním emailem.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

Vzniklou smlouvu lze měnit pouze po oboustranné dohodě Kupujícího s Prodávajícím nebe ze zákonných důvodů.

Mohou však nastat i případy, kdy prodávající nebude moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy kupující objedná větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží prodávající kupujícímu vždy v rámci E-shopu předem poskytne a neměla by být tedy pro kupujícího překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nebude moci prodávající objednávku potvrdit, bude prodávající kupujícího kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy bude nabídka prodávajícího kupujícím potvrzena.

Kupní smlouvou se kupující zavazuje odebrat objednané plnění v ujednaném množství a za sjednanou cenu.

Kupující se stává vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti nejpozději do 30-ti dnů od uzavření Kupní smlouvy s výjimkou nemožnosti plnění – viz. odstavec níže.

Nemožnost plnění

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží, tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá. V těchto případech není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy již kupující obdržel potvrzení objednávky., a tedy došlo k uzavření smlouvy. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu. V případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy – kupující spotřebitel

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení  

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. online v E-shopu, telefonu, e-mailu nebo ICQ, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na provozovnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno  nepoškozené a v původním obalu výrobce bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů, návodů a kopií dokladu o koupi.

Do balíku je třeba přiložit i formulář pro odstoupení od kupní smlouvy s číslem účtu pro vrácení peněz nebo ho zaslat e-mailem. Přímo na obal zboží nepatří žádné samolepky nebo lepící páska. Obal od výrobce je součástí výrobku, po jeho znehodnocení může být účtována poměrná částka za uvedení zboží do původního stavu.

Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na provozovně nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce, na účet kupujícího včetně nákladů na dodání, které od něho prodávající prostřednictvím kupní smlouvy přijal. Tyto náklady jsou však počítány podle ceny nejnižší možné přepravy, kterou podnikatel nabízí. Nejzazší lhůta pro vrácení peněz na účet kupujícího je 14 dnů po odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu vrátit kupní cenu dříve, než kupující předá prodávajícímu předmětné zboží nebo prokáže, že toto zboží odeslal. Náklady spojené s výměnou zboží hradí kupující včetně nákladů spojených se zasláním zboží prodávajícímu. Požadavkem výměny odstupuje zákazník od původní kupní smlouvy a uzavírá novou kupní smlouvu.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu §2991 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal. Nelze vrátit motorové oleje a kapaliny.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu v elektronické podobě jeho přijetí. 

Odstoupení od smlouvy – kupující podnikatel

Při nákupu na IČ prodávající nemusí kupujícímu/podnikateli přiložit český návod a plnit informační povinnost, dále rovněž nemá kupující/podnikatel nárok na 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a vrácení peněz.

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

Pokud je zboží dodáváno v prodejním obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (viz. ujednání Ceníky a ceny zboží), dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

9. Převzetí zásilky od přepravce

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí na pohled neúplné nebo poškozené zásilky.

Reklamovat nesprávně dodané nebo zabalené zboží je možné pouze do 24h. od momentu převzetí a to v elektronické podobě na adrese: hamarbanov@gmail.com. Do předmětu vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury.

Reklamovat přijetí poškozené zásilky přepravcem je možné pouze do 24h. od momentu převzetí. Je nutné sepsat s dopravcem „Zápis o škodě“ a tento zaslat e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou výše včetně přiložené fotodokumentace a o této skutečnosti informovat i přepravní společnost pro bezproblémový a rychlý průběh vyřízení reklamace.

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození zásilky, které nebylo na první pohled patrné při přebírání zboží, až po rozbalení, je povinen neprodleně informovat přepravce a reklamovat poškození zásilky při přepravě (postup stejný viz. výše). Rovněž je nutné o této skutečnosti informovat prodávajícího. Po převzetí zásilky je rovněž nutné co nejdříve zkontrolovat kompatibilitu zakoupených dílů s Vaším vozem. Zákonná lhůta pro vrácení zboží při distančním způsobu nákupu je 14 dní.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce prodejce odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupující podnikatel nemá žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem. Za uskutečnění dodávky zboží se považuje rovněž neoprávněné odmítnutí zboží, a to vč. nepřevzetí bez udání důvodu. Zboží se nepovažuje za dodané, jestliže jeho převzetí kupující oprávněně odmítl.

Více informací je uvedeno v reklamačním řádu na internetových stránkách prodejce pod názvem Reklamace zboží poškozeného přepravou.

10. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující/spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující/podnikatel, který používá dodané zboží pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem může uplatnit právo z vady zboží pouze do jednoho roku od převzetí. Podnikatel nemá stejná práva jako spotřebitel. Práva z vadného plnění představujícího podstatné porušení smlouvy se řídí ustanovením §2106 občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

11. Reklamace

Záruční podmínky a přesný postup reklamace řeší Reklamační řád umístěný na internetových stránkách prodávajícího.

Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Reklamační formulář ke stažení


12. Zásady používání souborů cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a zachování funkčnosti obchodu používáme soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči návštěvníka a slouží ke správné funkčnosti stránek (dokončení procesu nákupu, pamatování si obsahu košíku, pamatování přihlášení uživatele, aby nebylo nutné zadávat identifikaci na každé další stránce). Cookies také slouží ke zjišťování, jaké stránky návštěvníci nejčastěji používají, jaké funkce používají, díky tomu upravujeme nabídku pro co nejlepší zážitek. (statistiky používání stránek).

Používáním obchodu návštěvník souhlasí s ukládáním souborů cookies.

Návštěvník může vyjádřit nesouhlas s použitím cookies. Nesouhlas je možné vyjádřit:

zanecháním používání internetových stránek obchod

zakázáním používání cookies ve svém webovém prohlížeči

Zakázáním použití souboru cookies nelze dokončit nákupní proces. Pomocí souborů cookies není v žádném případě možné identifikovat konkrétní osobu/zákazníka.


14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktuální obchodní podmínky – platné od 1. ledna 2023 :

Obchodní podmínky ke stažení: Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2023

Aktualizace